Blue Flower

Suoritamme erimuotoisten sekä kokoisten kappaleiden pinnoituksia.

Kumitus ja siihen liittyvät työmenetelmät asettavat päällystettävien laitteiden rakenteille omat vaatimuksensa.

Kumilla voidaan päällystää terästä, valurautaa, kumia, haponkestävää terästä sekä lukemattomia muita materiaaleja.

Tarkoituksenmukainen rakenne helpottaa kumitustyötä ja varmistaa hyvän tuloksen, joten se on sekä asiakkaan että kumittajan edun mukaista.

Mahdollisimman pitkään toimivien laitteiden perustana on hyvä suunnittelu. Tämä koskee myös kumiointia sekä muuta pintakäsittelyä. Ohessa on listattu suunnitteluun tarvittavat tiedot.

 

Ohjeet kumin vulkanoinnin suunnitteluun

  • Pinnoitettavan esineen on oltava rakenteeltaan sellainen, että jokaiseen päällystettävään kohtaan päästään työskentelemään helposti sekä käsin että käsityökaluin.
  • Pinnoitettava rakenne on mitoitettava seinämältään niin vahvaksi, tai varustettava jäykistein siten, ettei se muuta muotoaan pinnoituksen, nostojen, kuljetusten, asennusten tai käytön aikana.
  • Mikäli pinnoitettavaan rakenteeseen jää tai on mahdollista jäädä ilmasulkeutumia, on ilmalle järjestettävä mahdollisuus poistua pinnoitettavan pinnan vastakkaiselle puolelle. Porattavien reikien on oltava suuruudeltaan vähintään Ø4mm ja niiden on ulotuttava mahdolliseen ilmatilaan.
  • Tarkoituksenmukainen rakenne helpottaa kumitustyötä ja varmistaa hyvän tuloksen,
    joten se on sekä asiakkaan että kumittajan edun mukaista.
  • Hitsisaumat on hiottava muun rakenteen kanssa samaan tasoon. Pistehitsattuja tai niitattuja rakenteita ei hyväksytä.